info

NIEUWS

Deze website is op  14 juni 2024 bijgewerkt. Actualisering gebeurt meestal eens in de drie-vier weken.

Omdat ik twee jaar geleden verhuisd ben naar Deventer, concentreer ik mijn onderzoek op de karakteristieken en mogelijkheden
van de Deventer 'kunstwereld'. Ik neem momenteel schilder/grafiekles bij Peter-Frans de Graaf.

Artist Statement

Mijn kunstzinnig werk omvat vooral tekeningen, schilderingen en grafische afdrukken. Ik werk graag in abstractie
(of abstraherend), met helder kleurgebruik, en vaak op het grensvlak van tekenen en schilderen. Ik ontwikkel een beeld
meestal vanuit ruwe schetsen. Al werkende ontstaan nieuwe ideeën en vormen en zoek ik naar de mogelijkheden en de
grenzen van het verbeelden. Ik onderzoek een breed scala van materialen en technieken.

Wij worden dagelijks overstroomd door ‘snelle’ beelden, maar zelden staan we daarbij stil. In mijn werk reageer ik meestal
op maatschappelijke ontwikkelingen. Ik maak beelden die tot (mogelijk) reflectie en verstilling kunnen leiden, beelden
die het gesprek kunnen stimuleren, een gesprek over de actuele maatschappelijke thema’s. Denk daarbij aan de
klimaatcrisis, de verhouding tussen rijk en arm of de sociale spanningen.

Ik laat me inspireren door moderne en contemporaine kunstenaars zoals Paul Klee (abstractie, gebruik van kleur),
David Hockney (kleuren, figuratie), Mark Grotjahn (combinatie van lineaire en picturale elementen, kleurgebruik),
Ad Gerritsen (beeldtaal, kleurgebruik) en Thomas Hirschhorn (visie, engagement).

LINKS

Kunstenaars die ik bewonder zijn:

> Alberto Medina Mendietta  (1937-2021), mijn docent in de Bolivia periode: Medina Art Gallery

> Carlos SanMillan, een jonge spaanse schilder: Carlos SanMillan

> Paula Rego, een portugees-britse schilder, zie: Paula Rego  https://www.wikiart.org/en/paula-rego/

> Harke Kazemier, heel goede schilder en docent bij de kunstacademie in Haarlem: Harke Kazemier

> Peter-Frans de Graaf, uitstekend graficus, schilder en docent: Peter-Frans de Graaf

> Willemien van Gurp, uitstekend tekenaar: Willemien van Gurp

Interessant is het initiatief in Deventer voor een museum voor hedendaagse kunst. Ik ben daarbij betrokken. Zie: EICAS

Rob van den Boom

Geboren in Breda, 1951. Studies landschapsarchitectuur, tropische landbouw en bestuur in ontwikkelingslanden.
Gedurende de jaren 1976-2014 werkzaam in internationale (ontwikkelings) samenwerking.
 
Training in de beeldende kunst: cursussen in de jaren 1990-2008 op de Volksuniversiteit en bij Ars Aemula/Leiden.
Masterclasses en begeleiding door de Boliviaanse schilder Alberto Medina Mendieta in de jaren 2009-2012. Vervolgens
tot 2018 cursussen bij Ars Aemula/Leiden. In de jaren 2018-2021 studerende bij de Kunstacademie Haarlem-Leiden.


 

ENGLISH
Born in Breda, The Netherlands, 1951. Studies landscape architecture, tropical agriculture and governance in developing
countries. During the period 1976-2014 working in international (development) cooperation.
Training in the visual arts: courses in the years 1990-2008 at the Volksuniversiteit and at Ars Aemula/Leiden. Master
classes and guidance by the Bolivian painter Alberto Medina Mendieta in the years 2009-2012. Thereafter until 2018
courses at Ars Aemula/Leiden. During the years 2018-2021 studying at the Art Academy Haarlem-Leiden.

Exposities

Solo exposities

 • 2023 Deventer, bij het concert 'Broze Aarde' op 22 april, in de oude synagoge/kunsthal, het werk 'Mens versus natuur'
 • 2016 Leiden 'Kunst Route' (september)
 • 2015 Leiden 'Kunst Route' (september)
 • 2015 RAP100, Centrum van de Oecumenische Studenten Ekklesia, Leiden (juni-juli)
 • 2015 BplusC, Cursus Centrum, Leiden (maart-april)
 • 2015 Grafisch Centrum LIFO, Leiden (januari-februari)
 • 2014 Leiden ‘Kunst Route’ (September)
 • 2010 galerie van het Ministerie van Cultuur, La Paz, Bolivia

Deelname aan groep exposities

 • 2022 Galerie Amber, Leiden 'Kunst Route' (september)
 • 2021 Haagweg 4, Leiden 'Kunst Route' (september)
 • 2020 Kunst Academie Haarlem Leiden (december)
 • 2020 Kunst Markt, Leiden (juni)
 • 2020 Kunst Academie Haarlem-Leiden (maart)
 • 2019 ‘Kunst Route' in de Lokhorst kerk, Leiden  (september)
 • 2018 'Leidse Stijl' groep kunstverkoop in de Red Carpet Lounge, Leiden (december)
 • 2018 'Leidse Stijl' groep, 'Apocalypse Now' (september-oktober)
 • 2018 'Leidse Stijl' groep in de Lokhorst kerk, Leiden ‘Kunst Route’  (september)
 • 2018 Kunstmarkt, Hooglandse kerkgracht, Leiden (juni)
 • 2018 ARS, eindejaar expositie, Leiden (april)
 • 2018 'Kunst is Masker van de Werkelijkheid', Leiden (februari)
 • 2017 met de 'Leidse Stijl' groep, Lokhorst kerk, Leiden (september)
 • 2017 ARS, Leiden, de eindejaar expositie (april)
 • 2017 Covent Garden EU Building (DG Research and Innovation), Brussels (maart)
 • 2015 ‘Schetsen uit de map’, galerie SIDAC, Leiden (juli)
 • 2012 galerie, met de Boliviaanse kunstenaar Iván Castellón Quiroga, La Paz, Bolivia
 • 1990-2008 eindejaar exposities Volksuniversiteit en Ars Aemula/Leiden
   

WERK KOPEN?

Zeker, regelmatig verkoop ik werk, maar verkoop van mijn werk is niet mijn primaire doelstelling.
Verkoop vindt bij voorkeur plaats op tentoonstellingen. Daarbij kan de prijs in overleg worden vastgesteld.